Sivuston käyttöehdot

Tervetuloa käyttämään Kiertokapula Oy:n (myöhemmin ”Kiertokapula”) Asiakasnetti -asiakasportaalia (“Sivustoa”) alla mainituin käyttöehdoin ja edellytyksin. Käyttäjätunnukset ja Sivuston teknistä tukea voi pyytää tästä osoitteesta.

Käyttöehdot

Sivusto on Kiertokapulan tuottama ja ylläpitämä asiakasportaali, jonka immateriaaliset oikeudet ovat Kiertokapulalla. Sivuston sisällön tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet sekä tietokoneohjelmat ja kaikki HTML- ja muut koodit, jotka sisältyvät Sivustoon, säilyvät aina Kiertokapulalla ja/tai sen lisenssinsaajilla, ja ovat suojattuja tekijänoikeuslakien nojalla.

Sivusto perustuu Kiertokapulan kokoamaan ja ylläpitämään tietoon. Rekisterin tiedot perustuvat laskutusjärjestelmän tietoihin.

Sivuston sisällön edelleen julkaiseminen ilman Kiertokapulan lupaa on kielletty.

Rekisteröityminen

Sivuston käyttäjätunnukset myönnetään laskutusrekisterin tietojen perusteella. Sivuston raportointiosioon käyttäjäoikeuksia voi pyytää Kiertokapulalta.

Avaamalla ja käyttämällä Sivustoa katsotaan sinun lukeneen ja hyväksyneen nämä käyttöehdot. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja tai niiden jotain osaa, sinun ei tule avata eikä käyttää sivustoa.

Sivuston käyttäjät vastaavat toimittamiensa henkilö- ja yhteystietojensa aitoudesta ja ajanmukaisuudesta.

Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Käyttäjän on huolehdittava, etteivät ne päädy toisen henkilön käyttöön. Mikäli useampi henkilö käyttää samoja tunnuksia on tunnuksen varsinainen omistaja vastuussa siitä, että kyseisillä tunnuksilla tapahtuva käyttö on näiden käyttöehtojen mukaista.

Kiertokapula voi peruuttaa joko osaksi tai kokonaan käyttäjän käyttöoikeuden, mikäli käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja.

Sivuston käyttöoikeudet lakkaavat olemasta voimassa 14 pv kuluttua siitä, kun sopimus on päättynyt.

Sivuston käyttäminen

Sivuston käyttäminen on sallittua ainoastaan voimassaolevan lainsäädännön, näiden käyttöehtojen ja hyvän tavan mukaisesti.

Käyttäjä on vastuussa Sivuston tai sen välityksellä toimittamansa tiedon toden- ja asianmukaisuudesta.

Kiertokapula pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että Sivuston sisältö on paikkansapitävää ja ajan tasalla, mutta Kiertokapula ei anna mitään takuita (nimenomaisia, epäsuoria tai muita) Sivustolla esiintyvien tietojen luotettavuudesta, paikkansapitävyydestä tai täydellisyydestä.

Käyttäjätunnuksen haltija on vastuussa kaikista käyttäjätunnuksella tehdyistä toimista.

Muut ehdot

Kiertokapula pyrkii kykynsä mukaan ylläpitämään Sivuston toimivuutta. Kiertokapula ei kuitenkaan vastaa käyttökatkosten aiheuttamista välittömistä eikä välillisistä vahingoista tai siitä ettei Sivusto ole käytettävissä.

Kiertokapula pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan turvaamaan Sivuston tietoturvan. Kiertokapula ei kuitenkaan voi taata Sivuston tietoturvaa tai sen tasoa.

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 1.11.2016 ja ovat voimassa toistaiseksi. Kiertokapulalla on oikeus muuttaa tai korvata nämä käyttöehdot yksipuolisesti. Muutoksista tiedotetaan Sivustossa ennen niiden voimaantuloa ja muutokset sitovat niiden tultua voimaan kaikkia käyttäjiä.

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Suomen lainsäädännön mukaan yleisessä alioikeudessa.

Kiertokapula voi käyttää käyttäjän Sivustolle antamia yhteystietoja ilmoittaakseen käyttäjälle tämän sopimaan jätehuoltopalveluun liittyvistä käyttökatkoksista ja viivästyksistä.